Kegelen in Corona tijd

In maart was het plotsklaps gedaan met de wekelijkse clubavonden.

Wij voegden ons naar de richtlijnen van de KNKB en NOC*NSF. Het duurde 4 maanden tot de versoepeling van de binnensporten door het kabinet werd aangekondigd. Op 1 juli mochten we weer! Hoewel veel kegelaars een zomerstop houden, konden de leden van Vrije Touwetje niet wachten. Zij kwamen op hun vaste clubavond donderdag 2 juli vol verwachting KEGELEN.

Beheerder Kees Overvest had in de kegelzaal in Groenekan alle maatregelen genomen conform het KNKB PROTOKOL KEGELEN. De 1,5 meter afstand, extra ventilatie met raam en deur open, desinfecterende vloeistoffen, etc. Het was een wonderlijke vertoning maar een heel vrolijk weerzien van 9 van de 12 leden. Af en toe een soort stoelendans om op afstand te blijven, een veilig plekje voor je glas zoeken als je niet aan de tafel zat. De door Hennie gemaakte 1,5 m stok deed goed dienst. Zelfs de scores vielen nog best mee na de stop van 4 maanden.

 

 

 

 

In Lopik is de kegelzaal in De Schouw ook weer open. De Wieleroord ’80 kegelaars kunnen individueel op afspraak kegelen maar hun vaste clubavonden starten op 1 september.

Iedereen is blij dat er weer gekegeld mag worden en we nemen de opgelegde richtlijnen voor lief: samen  werken we eraan dat Corona koest blijft.

Nieuwjaarsreceptie 2020

 

Veel kegelaars uit Groenekan en Lopik gaven gehoor aan de uitnodiging van het UKB bestuur.
De Nieuwjaarsreceptie op 5 januari was dan ook goed bezocht en heel geanimeerd. Voorzitter Mai Hoefs refereerde aan het bewogen afgelopen jaar, de juridische afwikkeling van het huurcontract met de Gemeente Utrecht en de ontmanteling van de mooie kegelzaal in Sporthal Zuilen.

In 2020 zoekt de UKB naar nieuwe wegen voor uitbouw. Het doel blijft het bevorderen en behouden van de kegelsport in deze regio. Daarom werden ook niet-UKB kegelaars uitgenodigd om met elkaar de mooie kegelsport te vieren. Dat gebeurde in het gezellige clubhuis van Tenniscentrum Groenekan, waar in het souterrain de kegelzaal is gevestigd. Bekijk hier de foto’s.

UKB kegelaars naar Groenekan

Na de sluiting van de kegelzaal in Utrecht zocht kegelclub Vrije Touwetje zijn toevlucht in Groenekan. Daar ligt onder het clubhuis van Tennis Centrum Groenekan een nostalgische kleine kegelzaal. Het was even schrikken op de oude houten banen, er werd door deze verwende kegelaars slecht gegooid. Na rijp beraad werd gepolst of de pachter zou willen meegaan in vernieuwing met twee kunststof banen uit de voormalige UKB kegelzaal. De pachter aarzelde even, overlegde met de andere clubs die daar kegelen, en stemde in. De verhuizing werd deze zomer professioneel uitgevoerd door Team Timmer onder leiding van UKB ere voorzitter Joop Brouwer. Voor Joop Brouwer was het technisch gezien een koud kunstje – hij had in 2004 en 2011 de UKB banen ook al verhuisd –  maar fysiek was het een bewonderenswaardige krachttoer gezien zijn leeftijd (80)!

Geïnspireerd door zoveel daadkracht besloten kegelaars van Vrije Touwetje het telwerk dan ook maar te verhuizen, geholpen door electrotechnicus Mai Hoefs. Dat viel tegen en kostte meer tijd en inspanning dan verwacht. Na 3 verhuizingen hadden de 26-polige kabel van zo’n 25 meter lengte naar de bedieningsconsole en de ontelbare soldeerverbindingen te lijden gehad en veroorzaakten losgeraakte minuscule draadjes storingen. Maar ook dat werd opgelost. Op 19 september werden de nieuwe banen door UKB voorzitter Mai Hoefs overgedragen aan pachter Kees Overvest in het bijzijn van kegelaars van 5 van de 6 clubs.

Vrije Touwetje en met name Cees van Eijk, Hennie van Beuningen, Wim Pas en Ton de Rooij, werden bedankt voor hun gewaardeerde medewerking én hun financiële bijdrage aan de verhuizing, die voor het leeuwendeel betaald werd door de UKB. Vrije Touwetje gaat op de 1e zaterdag van de  maand van 10.00-12.00 uur de kegelaars van de andere clubs trainen om hen snel vertrouwd te maken met de nieuwe banen.

Bekijk de foto’s!

Utrechtse Kegelbond is verhuisd

Met pijn in het hart is deze zomer de grote kegelzaal in de Utrechtse Sporthal Zuilen geheel ontruimd. De te hoge huurlast en ledendaling maakten opzegging van het huurcontract met de gemeentelijke Utrecht Vastgoed Organisatie onvermijdelijk.
De UKB blijft vooralsnog bestaan, maar kan geen nationale wedstrijden meer organiseren.

Twee UKB banen zijn verplaatst naar de kegelzaal van Tenniscentrum Groenekan ter vervanging van de oude houten banen. Vier banen zijn opgeslagen in Lopik voor hopelijk toekomstig gebruik.
Sluiting van de kegelzaal in Utrecht was voor enkele kegelclubs aanleiding zich op te heffen. Twee UKB clubs verhuisden ook. De Eemgooiers kegelen nu in de Veluwehal Barneveld. Vrije Touwetje is naar Groenekan gegaan, waar VSK-DIG al langer kegelt. Wieleroord ’80 kegelt altijd al in Dorpshuis De Schouw in Lopik. Het adres van de UKB is overgeschreven naar dat van Wieleroord ’80 in Lopik.

Geschiedenis
In november 2011 werd de fraaie kegelzaal met 6 banen in Sporthal Zuilen in gebruik genomen. Deze locatie was toen in samenwerking met de gemeente gevonden, omdat de UKB zijn vorige kegelzaal in Norbruislaan 13 in Utrecht moest verlaten voor woningbouw.
Van die gelegenheid werd gebruik gemaakt om uit te breiden naar 6 banen. Het werd de modernste kegelzaal in het land, centraal gelegen, met een digitaal scoresysteem waarmee elke gegooide kegel direct op internet te volgen was. De verwachting dat er meer nationale wedstrijden van de KNKB gehouden zouden worden, werd niet waargemaakt. Deze landelijke wedstrijden worden door de KNKB verdeeld over alle regionale kegelbonden. Ook die kampen veelal met ledendaling en daarmee te hoge kosten. De vergrijzing in Utrecht sloeg harder toe dan verwacht omdat de broodnodige verjonging uit bleef.

Helaas is na 112 jaar de UKB en daarmee de kegelsport in Utrecht verdwenen. De UKB blijft vooralsnog de kegelsport in de regio bevorderen.

Nieuwjaarsreceptie 2019

Een goed bezochte een feestelijke nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2019 in de UKB kegelzaal bracht veel leden tezamen. Voorzitter Mai Hoefs stond even stil bij de recente ontwikkelingen en de aanstaande sluiting van onze mooie kegelzaal. Toch blijft hij optimistisch en zegt te zullen beijveren dat de kegelsport in onze regio niet verloren gaat.

De prijsuitreiking van de klassering 2018 was in handen van Erik Bakker en Anneke Oskam. Erik gaf nog eens uitleg over de nieuwe klasse indeling voor UKB clubs, die voor meer spanning en een betere prijsverdeling zou moeten zorgen. Anneke had voor extra mooie trofeeën gezorgd. Klik voor alle uitslagen hier.

De hele middag werd met veel variatie muzikaal fantastisch opgeluisterd door One Man Orkest Dennis.
Het was dan ook een sfeervolle gedenkwaardige bijeenkomst en mooie start van het nieuwe kegeljaar. Bekijk hier de foto’s maar.

Utrechtse kegelbond sluit kegelzaal

De Utrechtse Kegelbond heeft in een bijzondere algemene ledenvergadering op 27 november 2018 noodgedwongen besloten zijn huurovereenkomst met de gemeente Utrecht per 31 december 2018 op te zeggen. Dit betekent dat zeven UKB kegelclubs per 1 maart 2019 een andere kegellocatie moeten zoeken.

De benarde financiële positie van de UKB noopte daartoe. Besprekingen met de gemeente over een financiële regeling voor de veel te hoge huurprijs, hebben helaas slechts geresulteerd in de voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst met de gemeente.

De UKB heeft geruime tijd veel pogingen ondernomen om nieuwe leden aan te trekken, maar dat is niet gelukt. Intussen zet de vergrijzing onverminderd door.

Het UKB bestuur betreurt enorm de mooie en moderne kegelzaal te moeten ontruimen, en niet alleen voor de kegelaars van de aangesloten clubs. De zo centraal gelegen kegelzaal met zijn digitale scoresysteem is vanaf eind 2011 een fantastische locatie geweest voor wedstrijden van de Koninklijke Nederlandse Kegelbond en vooral voor de vele landelijke finales die er gehouden zijn. Het is een treurige ontwikkeling in de toch al afnemende populariteit van de kegelsport. Het bestuur zoekt nog naar andere kegelmogelijkheden in de regio. Het is zoals het is.

Edith van Eijk, secretaris

KNKB bekerfinales 2018 in Utrecht

Op zondag 25 november werd in Utrecht de bekerfinale 1e divisie gegooid. In 2017 was deze strijd gewonnen door Maastricht, gevolgd door De Bargen uit Friesland en op de derde plaats Haarlem. We wisten dus bij aanvang al wie we in de gaten moesten houden. Dat niet elke club op dezelfde banen gooit, blijft gedurende de dag toch een punt(je) van discussie, maar gezien het systeem kan dit niet anders.
Als je van kegelen houdt is deze dag genieten! De spanning is er vanaf de start. Wie pakt de punten voor zijn of haar team. OGK Brummen trad aan met 4 mannen en 1 vrouw: “hebben we de goede indeling gemaakt?”. Veranderen is niet meer mogelijk, wat de wedstrijd alleen maar leuker maakt.

De zes clubs zijn bij aanvang in twee poules verdeeld, A en B. Via kruisfinales komen de finalisten tevoorschijn. Het lijkt ingewikkeld maar het UKB computersysteem heeft fantastisch gewerkt, waarvoor complimenten aan Erik en Marianne Bakker!
Uiteindelijk werd de finale bereikt. De 5e en 6e plaats waren toen al bekend en de strijd ging nog tussen Maastricht en OGK Brummen om plaats 1 en 2, en tussen Alinghoek en De Bargen om plaats 3 en 4.

Maastricht werd kampioen met bijna 8,5 gemiddeld, wat gezien de sterkte van de club een fantastische prestatie is! Van harte proficiat.
(Verslag van Ans Miete, UKB)

De wedstrijd van divisie 2 op zaterdag 24 november was minstens zo spannend. In de kruisfinale maakte 8 o/d Lange de verwachting waar en werd kampioen 2018 met 7,8 gemiddeld.

Natuurlijk waren er de gebruikelijke prijsuitreikingen. Op zaterdag werden de medailles omgehangen door Joop Brouwer en op zondag door Harry Timmer, als zo vaak geassisteerd door Anneke Oskam. De winnende teams werden met vlagvertoon en de nationale hymne op het schavotje vereeuwigd.

De uitslagen

divisie 1 divisie 2
1 Maastricht 1 8 o/d Lange
2 Alinghoek 1 Alinghoek 2
3 OGK Brummen OGK Dames
4 De Bargen  Maastricht 2
5  Delft 1 Delft 2
6 Haarlem 1 G en O Groningen

 

Kijk voor alle uitslagen op KNKB website onder uitslagen.
Dank aan alle deelnemers voor de mooie kegelshow en aan de UKB vrijwilligers die de wedstrijden weer zo soepel lieten verlopen!

Edith van Eijk, secretaris

VSK-DIG viert 21e lustrum

De Veterinaire Studenten Kegelclub “Duim in ‘t Gat” viert in oktober zijn 21e lustrum. Het is traditie dat er dan onder meer een kegelconcours wordt georganiseerd. Dat vond plaats in de UKB kegelzaal in Zuilen. Het waren mooie wedstrijden met veel plezier en gezelligheid. Lees hier het verslag van Mathijs Lucas Hana en bekijk foto’s van de prijsuitreiking op 6 oktober.

De Utrechtse Kegelbond bedankt de 105 jarige VSK “Duim in ‘t Gat” voor dit geslaagde concours en wenst de leden nog vele jaren plezierige kegelsport.

Kegelen met AH sportzegels

Heb je met de Albert Heijn sportactie zegels gespaard, kom dan bij ons kegelen!
Kegelen is uitdagend, vereist concentratie en inzicht, het is een serieuze en ook een sociale sport. Het is spannend om de bal met één duimgat op de smalle baan te houden. Als dat lukt wordt het steeds leuker.

Kom op een maandag-, woensdag-, donderdag- of vrijdagavond van 20.00-22.00 uur. De kegelaars van die avond laten je graag kennismaken met de kegelsport en zorgen voor persoonlijke begeleiding. Er zijn ballen in verschillend gewicht. Breng zelf lichte schone sportschoenen mee. Meld je aan op https://ahsportactie.nl/ voor een tijdstip naar keuze. Wij zien je graag.

 

Geen UKB zege in Landelijke Competitie

De laatste wedstrijd in de KNKB Landelijke Competitie 2017-2018 werd op zaterdag 29 april gespeeld, onder andere in ons Utrechtse kegelhuis. Team Utrecht 3 was de ontvangende partij voor Divisie 3a en de organisatie lag dan ook op de schouders van de veterinaire kegelclub DIG onder aanvoering van Ans Miete.

De heren studenten hebben dat prima gedaan. De computers bemand, de horeca verzorgd, afgewassen en oopgeruimd. Gooien moesten zij ook: Stijn Wolthuis, Wouter Heitkamp, Mathijs Hana en Alger Hiemstra; soms leverde dat teleurstellende resultaten op. Het is niet dat het hun aan talent en kunde ontbreekt, maar ja, als je elke week moet gooien op houten banen die zij betitelen als ‘goten’, zijn de UKB ‘vlakke’ banen een extra probleem. Daarbij waren enkelen pas diep in de nacht thuisgekomen van hun reisje naar een paardenracefestijn in Groningen. Van schrik waren zij dan ook hun materiaal en ballen vergeten maar ook dat is nog op tijd goed gekomen.

Complimenten voor Ans Miete, de heren studenten en voor Marianne Bakker die telefonische ondersteuning op afstand bood.

In Utrecht werd team ONAT Groningen kampioen met een score over 180 ballen van gemiddeld 8.15. Goede tweede was Acht om de Lange Lochem met 8,06. Utrecht 3-DIG werd 7e in Divisie 3a met 6,3 gemiddeld.

 

Team Utrecht 2 kegelde in Delft. Hun laatste wedstrijd werd relaxed gegooid door Hendrik Hoogendoorn, Nel van Kralingen, Ria Vergouwe en Will Nijenhuis. Voor Wieleroord ’80 was de eindscore niet gek, al eindigden zij als laatste in Divisie 3b. Na de huldiging hebben zij nog gezellig het watertje laten klinken en deelgenomen aan een heerlijk buffet in kegelhuis Kalf de Gaech.

In Brummen kegelde team Utrecht 1 in Divisie 2. Hoewel Adriaan Loggen daar de hoogste gooier was met 515 hout (8,58 gem.), eindigde ook Utrecht 1 als laatste in zijn divisie 2 en degradeert. Er werd een groepsfoto gemaakt in het UKB teamshirt (v.l.n.r.  Erik Bakker, Ans van Tuil, Edith van Eijk, Sonja de Groot, Anneke Oskam, Adriaan Loggen) en daarna genoten van het door kegelhuis Concordia aangerichte buffet.

Al met al een mooie afsluiting van dit 3e seizoen landelijke competitie. De winnende teams werden beloond met een mooie KNKB medaille en een boeket. Alle uitslagen zijn te vinden op www.kegelbond.nl. Het volgende seizoen LC start in september en loopt dan tot eind 2019; UKB leden kunnen inschrijven vóór 30 juni bij wedstrijd@utrechtsekegelbond.nl.

 

Edith van Eijk en Wil Schaatsenberg