Historie

Oorsprong en ontwikkeling van de kegelsport

Kegelen heeft vermoedelijk zijn oorsprong zo’n 5000 jaar voor Christus in Egypte. Uit archieven blijkt dat het kegelspel in het midden van de 12e eeuw in Europa werd gespeeld. Toen was het geen sportieve krachtmeting maar meer zakelijke wedijver, die ging om grote sommen geld of hoeveelheden goederen. Stads- en gemeenteraden moesten vaak verboden uitvaardigen omdat het prijskegelen ontaardde in onplezierige en duistere zaken.

Op volksfeesten hield het kegelspel in de open lucht eeuwenlang stand als volksvermaak, maar ook de geestelijkheid en vorstenhuizen hielden zich ermee bezig. Schilderijen van Jan Steen en Pieter de Hooch in de 17e eeuw getuigen ervan. 

 

In de 18e en 19e eeuw werden kegelbanen in cafés ondergebracht en werd het kegelspel betiteld als café-sport, ofwel, kreeg het een slecht imago. Uit die tijd stamt een bord bij een Amsterdams café-restaurant met de tekst: “Verboden toegang voor landlopers, bedelaars en kegelaars”.
ligt002were02ill41

Pas in de 2e helft van de19e eeuw ontstonden er kegelclubs om het kegelspel als sport te beoefenen. Het slechte imago verdween toen vooral notabelen zich in kegelverenigingen verzamelden en er een elitair karakter op legden. Vanaf die tijd werden er kegelbonden opgericht.

 

Zo werd de Utrechtse Kegelbond opgericht in 1907. Veel kegelvereniging uit de regio sloten zich er toen en later bij aan. Er werd onder meer gekegeld in de Utrechtse Sociëteit “De Vereeniging” aan de Mariaplaats 14.

Na 90 jaar verhuisde de Utrechtse Kegelbond naar een nieuw kegelhuis aan de Burgemeester Norbruislaan 13 bij de sporthal Zuilen. Dat had heel wat voeten in de aarde gehad maar de blijdschap om de modernisering en uitbreiding naar 4 banen was groot. Op verzoek van de gemeente Utrecht, die andere plannen met dit pand had, werd er nog eens verhuisd in 2011. Nu naar de splinternieuwe Sporthal Zuilen aan dezelfde Burgemeester Norbruislaan, nu op nummer 680.P1000075

Intussen is de kegelsport al lang niet elitair meer.
In Nederland zijn er zo’n 4.500 actieve kegelaars verdeeld over 19 kegelbonden. In het oosten van het land zijn er meer kegelaars dan in het midden en westen. Er zijn dames-, heren-, gemengde-, mindervalide- en jeugdclubs.

Er worden wedstrijden georganiseerd voor vele categorieën:
Regio clubwedstrijden
P1000112Regio bondswedstrijden
Selectie persoonlijke A, B en jeugd
Gehandicapten wedstrijden
Bekerfinales

Ga voor meer informatie naar Koninklijke Nederlandsche Kegelbond