Lustrumconcours VSK-DIG

02-10-2018 20:00 - 22:00
UKB in Sporthal Zuilen
Address: Burgemeester Norbruislaan 680, 3555 EZ, Utrecht

Veterinaire Studenten Kegelclub “Duim in ‘t Gat” viert zijn 21e lustrum.