Lustrumconcours VSK-DIG

06-10-2018 10:30 - 12:00
UKB in Sporthal Zuilen
Address: Burgemeester Norbruislaan 680, 3555 EZ, Utrecht

Veterinaire Studenten Kegelclub “Duim in ‘t Gat” viert zijn 21e lustrum.