UKB kegelaars naar Groenekan

Na de sluiting van de kegelzaal in Utrecht zocht kegelclub Vrije Touwetje zijn toevlucht in Groenekan. Daar ligt onder het clubhuis van Tennis Centrum Groenekan een nostalgische kleine kegelzaal. Het was even schrikken op de oude houten banen, er werd door deze verwende kegelaars slecht gegooid. Na rijp beraad werd gepolst of de pachter zou willen meegaan in vernieuwing met twee kunststof banen uit de voormalige UKB kegelzaal. De pachter aarzelde even, overlegde met de andere clubs die daar kegelen, en stemde in. De verhuizing werd deze zomer professioneel uitgevoerd door Team Timmer onder leiding van UKB ere voorzitter Joop Brouwer. Voor Joop Brouwer was het technisch gezien een koud kunstje – hij had in 2004 en 2011 de UKB banen ook al verhuisd –  maar fysiek was het een bewonderenswaardige krachttoer gezien zijn leeftijd (80)!

Geïnspireerd door zoveel daadkracht besloten kegelaars van Vrije Touwetje het telwerk dan ook maar te verhuizen, geholpen door electrotechnicus Mai Hoefs. Dat viel tegen en kostte meer tijd en inspanning dan verwacht. Na 3 verhuizingen hadden de 26-polige kabel van zo’n 25 meter lengte naar de bedieningsconsole en de ontelbare soldeerverbindingen te lijden gehad en veroorzaakten losgeraakte minuscule draadjes storingen. Maar ook dat werd opgelost. Op 19 september werden de nieuwe banen door UKB voorzitter Mai Hoefs overgedragen aan pachter Kees Overvest in het bijzijn van kegelaars van 5 van de 6 clubs.

Vrije Touwetje en met name Cees van Eijk, Hennie van Beuningen, Wim Pas en Ton de Rooij, werden bedankt voor hun gewaardeerde medewerking én hun financiële bijdrage aan de verhuizing, die voor het leeuwendeel betaald werd door de UKB. Vrije Touwetje gaat op de 1e zaterdag van de  maand van 10.00-12.00 uur de kegelaars van de andere clubs trainen om hen snel vertrouwd te maken met de nieuwe banen.

Bekijk de foto’s!