UKB Klassering 2017

De UKB klassering wordt gegooid in 4 delen.
De wedstrijden beginnen iedere avond om 19.30 uur en op woensdagmiddag om 13.00 uur.
Het speelschema is als volgt en geldt voor de 4 delen:

maandagavond               Eemgooiers, Nooitgedacht, Vrije Touwetje
dinsdagavond                  DIG
woensdagmiddag            Wieleroord ‘80
woensdagavond              DDD en EVA
donderdagavond             KJK en OGG

De wedstrijddata voor 2017
week 10-13 april              Klassering deel 1
week 15-18 mei               Klassering deel 2
week 18-21 september  Klassering deel 3
week 16-19 oktober       Klassering deel 4
dinsdag 14 november     Inhaaldag klassering voor persoonlijke score

De kosten per deelnemer bedragen € 16 voor de hele klassering.
Problemen of onduidelijkheden vóór de wedstrijd meld je bij de secretaris van je club en die neemt contact op met de UKB wedstrijdleiding Erik & Marianne Bakker, tel. 06 1566­ 9819 / wedstrijd@utrechtsekegelbond.nl .

De spelregels

De UKB klassering bestaat uit 4 delen van 60 ballen, in totaal 240 ballen. De eerste 150 ballen tellen voor de KNKB klasse indeling A, B of C en zijn bepalend voor je KNKB jaarkaart.
Als je minder dan 150 ballen hebt gegooid, krijg je een AA kaart. Met een AA kaart mag je alleen aan KNKB A wedstrijden deelnemen, ook al ben je een C gooier. Het is dus van belang minimaal 3 van de 4 wedstrijddelen te gooien. De totale 240 ballen gelden voor het UKB klassement.
Jaarlijks wordt het UKB speelschema vastgesteld: 4x een week in april, mei, september en oktober.
Er is uitsluitend voor het UKB klassement een inhaalavond in november.
Deze data worden aan de KNKB en aan de leden tijdig bekend gemaakt.

Inhalen bij verhindering
Als je niet op je clubavond kunt gooien, kun je in overleg met de wedstrijdleiding, in diezelfde week op een andere avond gooien. Je kunt niet in het volgende deel 2x 60 ballen gooien.
In het Kegelscores computersysteem verdwijnt na elk deel je naam van het scherm. Als je een deel niet kunt gooien, blijven er nog 3 delen over waarin je de KNKB 150 ballen kunt gooien. Voor de UKB stand is er dan nog de inhaalavond.

Het Kegelscores systeem levert bij elk deel direct de stand per deelnemer en de voortgang. Na de 4 delen worden de standen eenvoudig digitaal bij de KNKB aangeleverd en hoeven er geen omslachtige administratieve handelingen plaats te vinden.

  • Nieuwe KNKB regels voor klasse indeling

De KNKB klassegrenzen zijn per 1 januari 2017 gewijzigd en wel als volgt.
De bovenste 10 procent van de Ranglijst is A-klasse
De volgende 30 procent van de Ranglijst is B-klasse
De volgende 60 procent van de Ranglijst is C-klasse
De aldus toegewezen klasse geldt voor het daarop volgende jaar.
De ranglijst wordt in 2017 bepaald door de klasseringsresultaten van 2016 gebaseerd op 150 ballen.
In de volgende jaren wordt de ranglijst gebaseerd op minimaal 120 ballen + behaalde resultaten in de nationale wedstrijden. Kegelaars(ters) die geen 120 ballen hebben gegooid , worden geklasseerd aan de hand van het gemiddelde resultaat over minimaal 120 ballen uit het geldende en het voorgaande jaar. Wordt het totaal van minimaal 120 ballen in die twee jaren niet gehaald, dan behoudt de kegelaar(ster) de klasse waarin hij/zij was ingedeeld. Nieuwe kegelaars(ters) zonder kegelverleden worden ingedeeld in de C-Klasse.
Nationale kampioenen in de B-klasse krijgen de eerstkomende 2 jaar een A-kaart.
Nationale kampioenen in de C-klasse krijgen de eerstkomende 2 jaar een B-kaart.

De KNKB licht alle spelregels dit jaar nog eens door. Er is sprake van dat alle wedstrijdballen meetellen voor het resultaat. Hoe dat zal uitpakken is voor een ieder nog koffiedik kijken. Uitgebreidere informatief vind je op de website van de KNKB.

 

KNKB klassenormen 2017

  • Klasse 2017 Heren hout/150 ballen   Dames hout/ 150 ballen
    A 78­.000 – 90­.000 ≥1170 hout   71­.000 – 90­.000 ≥1065 hout
    B 67­.000 – 77­.999 ≥1005 hout   62­.000 – 70­.999 ≥930 hout
    C 00.000 – 66.999 <1005 hout   00.000 – 61.999 <930 hout